Ha, de Ier­land­reis met Net­work on Wheels! Een gek­ke ben­de van al­ler­lei slag rijdt en mis­rijdt met de mo­tor door­heen prach­ti­ge land­schap­pen. Na zon­ne­schijn komt stee­vast re­gen, maar dat hield ons niet te­gen om door­heen berg, dal en schaap de ein­der te­ge­moet te rij­den. Vloei­end bocht­jes ne­men en we­gen waar­van je de hik krijgt door hun op en neer gol­ven. Ge­luid van mo­to­ren en het on­ein­dig aan­tal grap­jes van een fan­tas­ti­sche groep.